स्थानीय सरकार तथा सुशासन विषयमा ब्लग/लेखको लागि आह्वान

के तपाई स्थानीय सरकार संचालन तथा सुशासनसँग सम्बन्धित सवालहरुमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न चाहनु हुन्छ ? यदि चाहनु हुन्छ भने, सामाजिक परिवर्तन केन्द्र प्राज्ञिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी र अन्य विविध पृष्ठभूमिका इच्छुक व्यक्तिहरुबाट सान्दर्भिक ब्लग/लेखहरुको आह्वान गर्दछ । यस ब्लग श्रृंखलाको उद्देश्य संघीय शासन प्रणालीका अभ्यास, विशेषत स्थानिय तहका विभिन्न कार्यहरुमा नागरिक संलग्नता, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, स्थानीय सरकारको भूमिका तथा चुनौतिहरू बारे आम नागरिकहरु माझ प्रस्तुत गर्ने रहेको छ । हामी विशेष गरी अनुसन्धान तथा अनुभवमा आधारित ब्लग/लेखहरुलाई विशेष प्राथमिकता साथ प्रकाशित गर्ने छौं ।

ब्लग पठाउने ठेगाना: governanceblog@socialchange.org.np
ब्लग पठाउने समय सीमा नरहे तापनि प्रत्येक महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र उपलब्ध भएमा आउने महिनामा सो ब्लग/लेख प्रकाशन गरिने छ ।