Art Based Dialogue Facilitation Manual

Art Based Dialogue Facilitation Manual 2023 IFA_Cover

संवाद सहजीकरण निर्देशिकाको उद्देश्य र प्रयोग

यो संवाद सहजीकरण निर्देशिका सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले तयार गरेको हो । संवाद सहजीकरण निर्देशिका मुख्य गरी १४ देखी १८ वर्ष उमेर समुहका युवाहरु जो विद्यालय शिक्षा पुरा गर्दै गरेका र उच्च शिक्षा वा आफ्नो उज्वल भविष्यका लागि तयार गरिएको हो ।  यो उमेर समुहका युवाहरुमा समाजका साझा सवालमा चासो र त्यस्ता सवालहरुमा समान बुझाइसहित उनीहरुको सृजनशिल र संवेदनशिल संलग्नताले त्यस्ता सवालहरुको दिगो सम्वोधनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । युवाहरुका लागि स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न साझा सवालहरुको पहिचान, समान बुझाइ, त्यस्ता सवालहरुको उठान र अन्तरपुस्ता संवादका लागि सहजीकरण गरी वहुपृष्ठभूमिका युवाहरुका विच संवादलाई स्थानीय सवालहरुको सम्वोधनको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्देशिका तयार गरिएको छ । 

Art Based Dialogue Facilitation Manual: Purpose and Use

This Art Based Dialogue Facilitation Manual has been prepared by the Center for Social Change. This manual is mainly designed for youths in the age group of 14 to 18 years who have completed their school education and are preparing for higher education or their bright future. It is expected that the young people of this age group will be interested in the common issues of the society and their creative and sensitive involvement with the common understanding of such issues will help for the sustainable solution of such issues.

This manual has been prepared with the aim of developing dialogue between youths of various backgrounds as a means of addressing local issues by facilitating the identification of various common issues at the local level for the youth, common understanding, raising such issues and facilitating intergenerational dialogue.

This manual also has guidelines and walkthrough to the 30 artworks that were prepared for assisting in conducting Art Based Dialogue among youth.