महामारीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कसरी असर पारिरहेको छ?